Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2012

Aya
2545 6292
Reposted fromcontroversial controversial viaemilyi emilyi
Aya

kobiece ciało bez interesującej posiadaczki jest równie podniecające, co kaloryfer, pomidor, czy szarlotka.

— pablo
Reposted fromwiwiana wiwiana
Aya

albo ja byłam tak naiwna, albo Ty byłeś tak przekonujący.

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana
Aya

zasada nr 1: nie rób innym dobrze a będzie Ci dobrze.

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana
Aya

wiw: w jakiej kategorii rozpatrujemy teraz moje 'lubię' ?

andrew: w kategorii klapsy i tym podobne.

— mini rozmówki.
Reposted fromwiwiana wiwiana
Aya

w piątek domówka u moich znajomych!
plan jest następujący: idziesz ze mną i będziemy się całować w szafie, popijając likier jajeczny (z okazji nadchodzącej Wielkanocny).

— mateo i jego plan
Reposted fromwiwiana wiwiana

August 25 2012

Aya
Aya
2011 0ad6
Reposted fromsratatata sratatata
Aya
2987 513d
Reposted fromdailylife dailylife
Aya
3432 33df
Reposted fromNoMadeInChina NoMadeInChina
Aya
Reposted fromgehirnknoten gehirnknoten
Aya
3708 a7aa
Reposted fromrof rof
Aya
3751 08c6
Reposted fromretaliate retaliate
Aya
8588 dd36
Reposted fromtagira tagira
Aya
8697 5129 500
A tak wygląda nauka do sesji poprawkowej ;/
Reposted fromtagira tagira
Aya
4445 60d7
Reposted fromtagira tagira
Aya
8298 1d58
Reposted fromtagira tagira

August 19 2012

1752 7655
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamikuo mikuo
Aya
9429 db1a 500
Reposted frommikuo mikuo
Aya
9656 fd66 500
Cranberry and white chocolate cookies 
Reposted fromkoniecznie koniecznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl